Elektromiografia sEMG i Elektroneurografia sENG

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Ośrodka Leczenia Chorób Kręgosłupa „PULSTARFRAS” – Rehabilitacja Ogólna na przestrzeni ostatnich lat jest elektromiografia powierzchniowa (sEMG) oraz elektroneurografia powierzchniowa (sENG). Możliwość jednoczesnej rejestracji czynności wielu efektorów jaką dają sEMG okazała się niezbędne w przypadku pomiaru aktywności bioelektrycznej mięśni kręgosłupa oraz mięśni kończyn dolnych i górnych.
Na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych przez dr n. med. Roberta Haładaja, popartych badaniami innych ośrodków naukowych okazało się, iż aktywność bioelektryczna mięśnia jest wprost proporcjonalna do jego napięcia spoczynkowego i pozostaje w ścisłej korelacji ze stopniem nasilenia dolegliwości bólowych. Dobór odpowiedniego leczenia na podstawie tej zależności daje nam przewagę w uzyskiwaniu spektakularniejszych efektów terapeutycznych u naszych pacjentów.
Natomiast dzięki wykorzystaniu elektroneurografii sENG nasi specjaliści badają szybkość ortodromowego nerwowego przewodnictwa ruchowego i czuciowego oraz przewodnictwa aferentnego nerwów obwodowych. Co ważne, wszystkie te badania są całkowicie nieinwazyjne, niebolesne co sprawia że są dedykowane także osobom starszym oraz dzieciom.

Przewiń do góry