Leczenie trakcyjne

Współczesna  medycyna w wysoko rozwiniętych krajach takich jak USA, Kanada, Australia, Japonia, Niemcy choroby, bóle i zaburzenia ruchomości kręgosłupa leczy za pomocą terapii trakcyjnej. Skuteczność jej została dowiedziona w badaniach klinicznych na ogromnej populacji pacjentów w klinikach i instytucjach naukowych na całym świecie.

Nasz Ośrodek Leczenia Chorób Kręgosłupa „PULSTARFRAS” – Rehabilitacja Ogólna wychodząc naprzeciw najnowocześniejszym rozwiązaniom terapeutycznym prowadzi leczenie wykorzystując do tego celu trójpłaszczyznowy stół trakcyjny 3D PLATINIUM. Wskazaniami do tego typu leczenia są pacjenci w stanach ostrych i przewlekłych cierpiący  z powodu dyskopatii, przepuklin dyskowych, zmian przeciążeniowych, bólów mięśniowych, przykurczów aparatu więzadłowo-torebkowemu.

Pomóż sobie i zgłoś się do nas jak najszybciej, zmniejszysz tym samym ryzyko wystąpienia rwy kulszowej, rwy udowej, rwy barkowej.

Unieruchomienie w łóżku tylko pogarsza stan pacjenta i potęguje błędne koło bóluuraz → unieruchomienie → brak odżywienia „dysku” /gorsze gojenie → ograniczenie ruchomości stawów kręgosłupa poprzez zrosty i sklejenia


Jak działa stół trakcyjny?

  • oddala od siebie powierzchnie stawowe stawów kręgosłupa – trakcja
  • zmniejsza nacisk na usidlone korzenie nerwów rdzeniowych – odbarczenie
  • rozciąga napięte mięśnie – miorelaksacja
  • wyciąga naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy obwodowe – elongacja
  • wspomaga odżywianie „dysku” poprzez kompresję i dekompresję – zasada pompy ssąco-tłoczącej
  • wyrównuje ciśnienie wewnątrz torebek stawowych stawów kręgosłupa oddziaływując tym samym na receptory bólowe (nocyceptory) – działanie przeciwbólowe
  • poprawia zakres ruchomości stawów kręgosłupa – fizjologiczna ruchomość
Przewiń do góry