Terapia wielokrotnego impulsu

Na czym polega Terapia Wielokrotnego Impulsu MIT

Zaburzenie w okolicach kręgosłupa, takie jak zaklinowanie, przepuklina krążka międzykręgowego, stan zapalny, prowadzi do odruchowych zmian przebiegu ruchu. Dlatego wszystkie mięśnie tej okolicy, które mogą uchronić przed zaostrzeniem zaburzenia, stają się hipertoniczne. Ten fenomen neurowegetatywnych mechanizmów odruchowych ludzkiego organizmu nazwano  – nocyceptywnym somatomotorycznym efektem zablokowania a czynnościowe zmiany – tendomiozami.

W celu zmniejszenia patologicznego napięcia mięśni i przerwania błędnego koła bólu już w latach 60. ubiegłego stulecia w Stanie Idaho w USA dokonano pierwszych prób wykorzystania Terapii Wielokrotnego Impulsu (Multiple Impulse Therapy – MIT) do mobilizacji stawów kręgosłupa oraz obniżenia wzmożonego tonusu mięśni prostownika grzbietu. Wieloletni wysiłek ówczesnych lekarzy i inżynierów z Kinetic Technology Precision doprowadził do stworzenia urządzenia o nazwie PulStarFRAS model G3 Tech Suite, posiadającego europejski atest dla sprzętu medycznego CE 0473 directive 93/42/EEC.

Fizyczny bodziec emitowany przez PulStarFRAS jest rezonansem mechanicznym w formie wielokrotnego impulsu. Ten sam rezonans wykorzystywany jest także w technologii kosmicznej przez Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA w USA do kontroli szczelności poszycia termicznego promów kosmicznych.

PulStarFRAS jest nieinwazyjnym, całkowicie bezpiecznym urządzeniem diagnostyczno-terapeutycznym, składającym się z interaktywnej głowicy, wyposażonej w końcówkę w kształcie widełek. Umożliwia to precyzyjne przyłożenie jej nad wyrostkami poprzecznymi każdego z segmentów ruchowych kręgosłupa w celu przeprowadzenia badania oraz samego zabiegu. Głowica ta jest połączona z procesorem konfigurującym impulsy mechaniczne i elektryczne pod kontrolą specjalnie stworzonego do tego celu oprogramowania, które jest integralną częścią komputera współpracującego z urządzeniem PulStarFRAS.

Interaktywność głowicy polega na tym, iż dzięki zawartemu w niej piezoelektrykowi, może ona odbierać wcześniej wyemitowany przez siebie odbity od tkanki impuls mechaniczny. Odpowiedź ta, jako wartość siły odbitej fali, jest przetworzona na obraz w postaci miografów o długościach wprost proporcjonalnych do napiętych struktur okołokręgosłupowych i zależna od punktu przyłożenia głowicy. Z kolei wyniki tych rzeczywistych napięć mięśniowych zarejestrowanych podczas badania pacjenta nakładają się na grafy wzorcowych fizjologicznych parametrów mięśni, będących jedną z komponent programu opracowanego przez amerykańskich naukowców i lekarzy. Diagnostyka przeprowadzona bezpośrednio przed i po terapii pozwala na obiektywizację wyników i obserwację postępu terapeutycznego.

Długość poziomych miografów ukazanych na monitorze jest w ścisłej korelacji z wartością napięć mięśni sąsiadujących z kręgosłupem, a precyzyjniej mówiąc z segmentami ruchowymi na poszczególnych poziomach.

Zabieg terapeutyczny przeprowadzany za pomocą urządzenia PulStarFRAS polega na wyemitowaniu do 150 uderzeń kontrolowanych przez oprogramowanie urządzenia. Informacje zebrane podczas badania początkowego pozwalają na dobór siły i częstotliwości emitowanego bodźca zależnego od wartości napięcia struktur mięśniowych i aparatu więzadłowo-torebkowego, a także wskazują na miejsca i kolejność wykonywania poszczególnych etapów terapii.

Przewiń do góry